Извещатели ВСПЫШКИ (серии 400)

Спектрон

Спектрон-401B.01

Опт. 13 566 i

Розн. 15 200 i

Спектрон

Спектрон-401BМ.01

Опт. 17 850 i

Розн. 20 000 i

Scroll